BURYATIA.ORG    САЙТ БУРЯТСКОГО НАРОДА  Закрыть
Логотип buryatia.org
Обратная связь    Правила сайта    Размещение рекламы

Бурятско-русский словарь

Пожалуйста выберите необходимый термин:


хγγргэ
хγγхэн
хγбγγд
хγбγγн
хγбшэ
хγгшэн
хγдэлмэри
хγйтэн
хγйтэрхэ
хγл
хγлэг
хγлэрхэ
хγмγγжγγлхэ
хγн
хγнды
хγндэ
хγндэлхэ
хγнэг
хγргэхэ
хγрин
хγрьhэ(н)
хγрэнгэ
хγсэл зориг (парн.)
хγсэн
хγсэхэ
хγхэ
хγхюун
хθθрэлдэнэ
хаалта
хаана
хааха
хабаадалсаха
хабар
хабирга
хабсагай
хабтагай
хабтагар
хабхаг
хабшалга
хабшаха
хагдарха
хада
хадааhан
хадамда гараха
хадаха
хажуудань
хажуур
хайлаха
халуун
хамаха
хамгаалха
хамсы
хандагай
ханза
хара
харангγй
харанхы
хараха
харууhалха
харюу
хасаг
хатааха
хатанхай
хатаха
хахалха
хахарха
хашаа
хашадаг
хаяа
хаяха
хилээмэн
хоёр
хожомынь
хоймор
холтоhон
хонин
хонишон
хонхо
хооhон
хорхой
хорхой шумуул
хото
хубааха
хубсаhа хунар
хугшэн эжы
худаг
худал
хузγγн
хуйтэн
хул
хула
хулууха
хун шубуун
хуняаhан
хурдан
хуршэ
хуряалган
хуряаха
хусэн
хусэтэй
хуhан
хуур
хуша
хушаха
хэлэн
хэмнэшэгуй
хэрγγл
хэрмэн
хэрэг
хэрэгтэй
хэрэм
хэhээлтэ
хюрθθдэхэ
хюруу


Пожалуйста, выберите букву из следующего списка для получения определения термина:


[ А |  Б |  В |  Г |  Д |  Е |  Ж |  З |  И |  К |  Л |  М |  Н |  О |  θ |  П ]
[ Р |  С |  Т |  У |  γ |  Ф |  Х |  h |  Ц |  Ч |  Ш |  Щ |  Э |  Ю |  Я ]


  
[ Назад ]
burweb - бурятские книги
Авторизация
Зарегистрировано:
Всего: 19985

Сейчас на сайте:

День в истории
В этот день было:


Календарь
Событий нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Опции

ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
Сегодня
В этом месяце
За год

Счетчики

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования