BURYATIA.ORG    САЙТ БУРЯТСКОГО НАРОДА  Закрыть
Логотип buryatia.org
Обратная связь    Правила сайта    Размещение рекламы

Форум


spisok mongol'skih hanov
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Сайт бурятского народа -> Соёл түүхын шуулган
  Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
songool
соохор адуу


Зарегистрирован: May 21, 2004
Сообщения: 2359
Откуда: Ургэн Сухын хойноос бэшэ Хабтагай Туулын хаяанаас
СообщениеДобавлено: 20.10.04, 01:24 +0000     spisok mongol'skih hanov Ответить с цитатой

Монгол хаадын цадиг оршивой

Часть первая. Династии правившие Монголией.
В скобках даются мои транскрипции.

1. Государство Сюнну(Хунну, мо. Хун)

Предводители хуннов назывались Шаньюй’-ями мо. сайн. Первый из них упоминается в анналах китайской истории под именем Тумань Тумэн.

1. Тумань (мо.Тумэн) шаньюй ?-209 г. до н.э.
2. Маодунь (мо. Багадур) шаньюй 209-174 г. до н.э.
3. Цзиюй (Гиюй) “Лаошань” шаньюй 174-161 г. до н.э.
4. Цзюньчень (Гюньчэнь) шаньюй 161-121 г. до н.э.
5. Ичисье шаньюй 121-114 г. до н.э.
6. Увэй шаньюй 114-105 г. до н.э.
7. Ушелу “Эр” шаньюй 105-102 г. до н.э.
8. Цзюйлиху (Гюйлиху) шаньюй 102-101 г. до н.э.
9. Цзюйдихоу шаньюй 101-96 г. до н.э.
10. Хулугу (мо. Хулэгу) шаньюй 96-85 г. до н.э.
11. Хуяньти (мо. Хиядай) шаньюй 85-68 г. до н.э.
12. Сюйлюйцюаньцзюй шаньюй 68-60 г. до н.э.
13. Уяньцзюйди шаньюй 60-58 г. до н.э.
14. Цзихоушянь “Хуханье” шаньюй 58-31 г. до н.э.
14. Босюйтан “Туци” (мо. Тушээ) шаньюй 58-56 г. до н.э.
14. “Хуцзе” (вождь племени Хуцзе) шаньюй 57 г. до н.э.
14. “Уцзе” (дувэй племени Уцзе) шаньюй 57 г. до н.э.
14. “Чули” (вождь племени западный Юйцзянь) шаньюй 57-56 г. до н.э.
14. “Гюньчэнь” (вождь племени Сюсюнь) шаньюй 56-54 г. до н.э.
14. Хутуусы “Чжичжигудуху” шаньюй 56-36 г. до н.э.
15. Дяотаомаогао “Фучжулэй жоти” шаньюй 31-20 г. до н.э.
16. Цзюймисюй “Соусье жоти” шаньюй 20-12 г. до н.э.
17. Цзюймохэ “Цзюйю жоти” шаньюй 12-8 г. до н.э.
18. Наньчжиясы “Учжулю жоти” шаньюй 8 г. до н.э.-13 г. н.э
19. Сянь “Улэй жоти” шаньюй 13-18 гг.
20. Юй “Худуэрши даогао жоти” шаньюй 18-46 гг.
21. Убапихоу шаньюй 46 г.
22. Цуну шаньюй 46-? гг.

1.а Северный Хунну

1. Цуну шаньюй 46-? гг.
2. Юлю шаньюй ?-87 г.
3. ? шаньюй 87-91 гг.
4. Юйчуцзянь шаньюй 91-93 гг.
После него северным Хунну ведали шаньюи из племени Хуянь мо. Хиян. Последний из них был изгнан в 153 году сяньбийском вождем Таньшихаем.

1.б Южный Хунну

1. Би “Сило шичжути Хуханье” шаньюй 48-55 гг.
2. Мо “Цюфуюти” шаньюй 55-56 гг.
3. Хань “Ифаюйлюйти” шаньюй 56-59 гг.
4. Ши “Ситун шичжухоути” шаньюй 59-63 гг.
5. Су “Цючучэлиньти” шаньюй 63 г.
6. Чан “Хуе шичжухоути” шаньюй 63-85 гг.
7. Сюань “Итуюйлюйти” шаньюй 85-88 гг.
8. Туньтухэ “Сюлань шичжухоути” шаньюй 88-93 гг.
9. Аньго шаньюй 93-94 гг.
10. Шицзы “Тинду шичжухоути” шаньюй 94-98 гг.
11. Тань “Ваньши шичжути” шаньюй 98-124 гг.
12. Ба “Уцзихоу шичжути” шаньюй 124-128 гг.
13. Сюли “Цюйтэчжо шичжу цзю” шаньюй 128-142 гг.
14. Доулучу “Хуланьчжо шичжу цзю” шаньюй 143-147 гг.
15. Цзюйчээр “Илин шичжу цзю” шаньюй 147-172 гг.
16. “Тутэчжо шичжу цзю” шаньюй 172-178 гг.
17. Хужэнь шаньюй 178-179 гг.
18. Цзянцзюй шаньюй 179-188 гг.
19. Юйфуло “Чили шичжу хоу” шаньюй 188-195 гг.
20. Хучуцюань шаньюй 195-215 гг.


2. Государство Сяньби (мо. Сумбэ)

1. Таньшихуай 151-181 гг.
2. Хэлянь 181-? гг.
3. Куйтоу ?-? гг.
4. Цяньмань ?-? гг.
5. Фулохань ?-220 гг.
6. Будугэнь ?-? гг.
7. Кэбинэн 220-235 гг.

3. Государство Жоужань (мо. Нирун)
1. Мугулюй мо. Монгол
2. Чэлухуй
3. Тунугуй
4. Бати (мо. Бадай)
5. Пихоуба
6. Вэньхэти (мо. Онгудай)
7. Шэлунь “Цюдоудай кэхань” хаган 402-410
8. Хулюй “Айкугай кэхань” хаган 410-414
9. Датань (мо. Татар) “Моуханьхэшэнгай кэхань” хаган 414-429
10. Ути “Чилянь кэхань” (мо. Тэнгэр) хаган 429-444
11. Тухэчжэнь (мо. Тогучар) “Чу кэхань” (мо. Зув) хаган 444-464
12. Юйчэнь “Шоулобучжэнь кэхань” 464-485
13. Доулунь “Фугудунь кэхань” (мо. Бугдиин) хаган 485-491
14. Нагай (мо. Нохай) “Хоуци фудайкучжэ кэхань” хаган 492-506
15. Футу (мо. Богд) “Тахань кэхань” (мо. Дархан) хаган 506-508
16. Чоуну (мо. Чоно) “Доулофубадоудай кэхань” хаган 508-520
17. Поломэнь (мо. Брахман) “Миоукэшэгоу кэхань” хаган 521
18. Анагуй “Чиляньтоубиндоудай кэхань” хаган 522-552
19. Дэншуцзы кэхань хаган 552-555
20. Тефа кэхань хаган 552
21. Кути кэхань хаган 553
22. Аньлочэнь кэхань хаган 553-555

4. Государство Тюркют

4.а Первый каганат Царственный дом тюркютов Ашина имеет монгольское происхождение точнее сяньбийское монг. Шоно

1.Тумэнь (тюрк.Бумын) “Или кэхань” хаган 552
2. Коло Исиги кэхань (тюрк. Кара Иссык) хаган 552-553
3. Кушу “Мугань кэхань” хаган 553-572
4. Арслан “Тобо кэхань” хаган 572-581
5. “Мохэ Шаболо кэхань” (тюрк. Бага Ышбара) хаган 581-587
6. “Чулохоу Мохэ кэхань” (тюрк. Чоллиг Жабгу) кэхань 587-588
7. “Юн юйлюй кэхань” (тюрк. Юн Улуг) хаган 588-599
8. Кара чурин “Бокэ кэхань” (монг. Бохэ) хаган 599-604
9. Жаньгань “Тули кэхань” (тюрк. Толис) хаган 604-608
10. “Шиби кэхань” (монг. Шибэр) хаган 608-619
11. “Чуло кэхань” (монг.Цо’л) пустыня 619-620
12. Мохэду ше (монг. Багатур шад) “Сели кэхань” 620-630

4.б Государство Сеяньто уйгуров

1. Инань кэхань 629-645
2. Бачжо “Гели-Гюйли-Шисе-Ша-Дони кэхань” 645-647

4.в Второй каганат

1. Кутлуг “Элтэрэс” каган 682-693
2. Мочжо “Капаган” каган 693-716
3. Бильгэ “Богэ” (монг. Бохэ) каган 716-734
4. Йоллыг тегин “Ижань кэхань” каган 734-739
5. “Билгэ кутлуг” каган 739-741
6. Озмыш тегин каган 741-743
7. Баймэй Хулунфу кэхань каган 743-745

5. Государство Уйгуров

1. Пэйло “Эл этмис Билгэ” каган 745-747
2. Моянчур “Кюль билгэ” каган 747-759
3. Идицянь (уйг.Одукенч) каган 759-779
4. Тун бага “Кет кюлуг билгэ” каган 779-789
5. Долосы кэхань каган 789-790
6. Пангуань кэхань каган 790-794
7. Ачжо кэхань каган 794-795
8. Кутлуг каган 795-805
9. Кюлюг билгэ каган 805-808
10.Баои кэхань каган 808-821
11.Цзундэ кэхань каган 821-824
12.Чжаоли кэхань каган 824-832
13.Хутуглан каган 832-839
14.Уцзе кэхань каган 840-846
15.Энянь тойра каган 846-847

6. Киданьское государство Ляо

1. Елюй Абаоцзи “Тайцзу” император 916-926
2. Елюй Яоцюйчжи “Тайцзун” император 926-946
3. Елюй Уюй “Шицзун” император 946-951
4. Елюй Шулюй “Муцзун” император 951-968
5. Елюй Минцзи “Цзинцзун” император 968-982
6. Елюй Лунсюй “Шэнцзун” император 982-1031
7. Елюй Мубугу “Синцзун” император 1031-1055
8. Елюй Хунцзи “Даоцзун” император 1055-1101
9. Елюй Яньси “Тяньцзо” император 1101-1125

6. Монгольское государство “Их Монгол улс”

1. Тэмуджин “Чингис хаан” 1206-1227
2. Тулуй эзэн, регент 1227-1229
3. Огэдэй хаан 1229-1241
4. Туракина хатун, регентша 1241-1246
5. Гуюг хаан 1246-1248
6. Огул хамиш хатун, регентша 1248-1251
7. Мункэ хаан 1251-1259
8. Аригбокэ хаан 1260-1264
8. Хубилай “Сэцэн” хаан 1260-1294

Империя монголов “Юань”

1. Хубилай “Сэцэн” (Шицзу) хаан 1260-1294
2. Тэмур “Улзийту” (Чэньцзун) хаан 1294-1307
3. Хайсан “Хулуг” (Уцзун) хаан 1307-1311
4. Аюурбалибатра “Буянту” (Жэньцзун) хаан 1312-1320
5. Шудбала “Гэгээн” (Инцзун) хаан 1321-1323
6. Есунтэмур (Тайдинди) хаан 1323-1328
7. Ражипака хаан 1328
8. Тугтэмур “Заяату” (Вэнцзун) хаан 1328
9. Хусэлэн “Хутугту” (Минцзун) хаан 1329
10.Тугтэмур “Заяату” (Вэнцзун) хаан 1329-1332
11.Ринчинбала (Нинцзун) хаан 1332
12.Тогонтэмур “Ухаанту” (Шуньди) хаан 1333-1370

7. Монгольское ханство “Ар Юан улс”

1. Аюушридар “Билигту” хаан 1370-1378
2. Тэгустэмур “Усхал” хаан 1378-1388
3. Энх “Зоригту” хаан 1388-1392
4. Элбэг “Нигуулсэгч” хаан 1392-1399
5. Гунтэмур хаан 1399-1402
6. Гуличи хаан 1402-1408
7. Улзий-Тэмур Буняшири хаан 1408-1410
8. Дэлбэг хаан 1410-1415
9. Эсэху хаан (ойрат) 1415-1425
10.Адай хаан (хасарид) 1426-1438
11.Тотобуха “Тайсун” хаан 1439-1452
12.Эсэн хаан (ойрат) 1452-1454
13.Маркус хаан 1455-1465
14.Молон хаан 1465-1466
15.Муулихай баатар ван хаан (бэльгутаид) 1467-1472
16.Мандуул хаан 1472-1479
17.Батомункэ “Даян” хаан 1480-1517
18.Барсболд “Сайн алаг” хаан 1517-1519
19.Боди “Алаг” хаан 1520-1547
20.Дарайсун “Гудэн” хаан 1548-1557
21.Тумэн “Засагту” хаан 1558-1592
22.Буян “Сэцэн” хаан 1593-1603
23.Лигдэн “Хутугту” хаан 1604-1634

8. Халхасские ханства

8.а Хотохойтские Алтан ханы

1. Шолой Убаш алтан хан 1586-1627
2. Омбо-Эрдэни алтан хан 1627-1651
3. Лувсанринчен алтан хан 1651-1691

8.б Засакту ханы

1. Лайхур хан 1581-1627
2. Субудай засакту хан 1627-1655
3. Норбо засакту хан 1655-1661
4. Цу мэргэн засакту хан 1661-1662
5. Цэнгун засакту хан 1662-1675
6. Шар засакту хан 1675-1687

8.в Тушету ханы

1. Абтай очирой сайн хан 1577-1588
2. Эрэхэй мэргэн хан 1588-1594
3. Гомбодорж сайн хан 1594-1655
4. Чахундорж сайн хан 1655-1691

8.г Сэцэн ханы

1. Моору сэцэн хан 1577-1629
2. Шолой гэгээн сэцэн хан 1629-1655
3. Бабо сэцэн хан 1655-1683
4. Норбо сэцэн хан 1683-1688

Ойратский Галдан бошокту хан 1688-1697

9. Маньчжурская династия Цин

1. Сюань Е “Энх амгалан” хаан 1691-1722
2. Инь Чжэнь “Найралт тов” хаан 1723-1735
3. Хун ли “Тэнгэрийн тэтгэсэн” хаан 1735-1795
4. Юнь Янь “Сайшаалт ероолт” хаан 1795-1820
5. Минь Нинь “Тор гэрэлт” хаан 1821-1850
6. Ичу “Тугээмэл элбэгт” хаан 1851-1861
7. Цзай Чунь “Бурэнт засагч” хаан 1862-1874
8. Цзай Тянь “Бадаргуулт тор” хаан 1875-1908
9. Пу И “Хэвт ёс” хаан 1909-1911

10. Олноо оргогдсон Монгол улс

1. Нарангэрэлт Тумэн наст Богд Жебзундамба хаан 1911.12.29-1915.06.07
Автономная Монголия
1. Нарангэрэлт Тумэн наст Богд Жебзундамба хаан 1915.06.07-1919.12.29
Восстановленная бароном Автономная Монголия
1. Монгол улсын хэмжээгуй эрхт Богд эзэн хаан 1921.02.20-1921.07.10
Монголия
1. Монгол улсын хэмжээт эрхт эзэн Богд хаан 1921.07.11-1924.05.20

11. Монгольская народная республика

1. Председатель Малого Хурала МНР Пэлжидийн Гэндэн 1924.11.27-1927.11.15
2. Председатель Малого Хурала МНР Жанцангийн Дамдинсурэн 1927.11.15-1929.01.23
3. Председатель Малого Хурала МНР Хорлоогийн Чойбалсан 1929.01.23-1930.04.27
4. Председатель Малого Хурала МНР Лосолын Лааган 1930.04.27-1932.07.02
5. Председатель Малого Хурала МНР Анандын Амар 1932.07.02-1936.03.22
6. Председатель Малого Хурала МНР Дансранбилигийн Догсом 1936.03.22-1939.07.09
7. Председатель Малого Хурала МНР Гончигийн Бумцэнд 1939.07.09-1951.07.06
8. Председатель Великого Хурала МНР Гончигийн Бумцэнд 1951.07.09-1953.09.23
9. Председатель Великого Хурала МНР Жамсрангийн Самбуу 1953.09.23-1960.07.06
10. Председатель Народного Великого Хурала МНР Жамсрангийн Самбуу 1960.07.06-1972.05.21
11. Председатель Народного Великого Хурала МНР Юмжаагийн Цэдэнбал 1974.11.11-1984.08.24
12. Председатель Народного Великого Хурала МНР Жамбын Батмунх 1984.12.12-1990.09.03
13. Председатель Народного Великого Хурала МНР Пунсалмаагийн Очирбат 1990.03.21-1990.09.03
14. Президент МНР Пунсалмаагийн Очирбат 1990.09.03-1993.03.18

12. Монголия

1. Президент Монголии Пунсалмаагийн Очирбат 1993.06.18-1997.06.20
2. Президент Монголии Нацагийн Багабанди 1997.06.20-до сех пор

1. Вице президент и председатель Малого Хурала МНР Раднаасумбэрэлийн Гончигдорж 1990.09.07-1992.07.20
2. Председатель Государственного Великого Хурала Монголии Нацагийн Багабанди 1992.07.20-1996.07.18
3. Председатель Государственного Великого Хурала Монголии Раднаасумбэрэлийн Гончигдорж 1996.07.18-2000.06
4. Председатель Государственного Великого Хурала Монголии Лхамсурэнгийн Энэбиш 2000-2002
5. Председатель Государственного Великого Хурала Монголии Тумур-Очир 2002-2004
6. Председатель Государственного Великого Хурала Монголии Намбарын Энхбаяр 2004-до сех пор.

Премьер министры

1. Тугус-Очирын Намнансурэн (чингисид, сайн ноён хан, отравлен) 1912.10.05-1919.04.28
2. Гончигжанцангийн Бадамдорж (лама, предатель) 1919.05.20-1919.11.19
3. Содномын Дамдинбазар (Джалханза хутухта) 1921.02.22-1921.07.10
4. Дамбын Чагдаржав (торговец, расстрелен по делу Бодоо) 1921.03.13-1921.04.16
5. Догсомын Бодоо (лама, расстрелен) 1921.04.16-1922.01.07
6. Содномын Дамдинбазар (Джалханза хутухта, отравлен) 1922.03.07-1923.06.23
7. Балингийн Цэрэндорж 1923.09.28-1928.02.13
8. Анандын Амар (расстрелен в СССР в 1941 году) 1928.02.28-1930.04.07
9. Цэнгэлтйн Жигжиджав (убит) 1930.04.07-1932.07.02
10. Пэлжидийн Гэндэн (расстрелен в СССР в 1937 году) 1932.07.02-1936.03.20
11. Анандын Амар (расстрелен в СССР в 1941 году) 1936.03.20-1939.03.09
12. Хорлоогийн Чойбалсан (умер в СССР) 1939.03.09-1952.01.26
13. Юмжаагийн Цэдэнбал (ойрат из кости дорвуд, умер в СССР) 1952.05.27-1974.06.11
14. Жамбын Батмунх (ойрат) 1974.06.12-1984.08.24
15. Думаагийн Содном 1984.12.22-1990.03.21
16. Шаравын Гунгаадорж 1990.03.21-1990.09.10
17. Дашийн Бямбасурэн (цонгол-бурят из кости ашавгад) 1990.09.10-1992.07.20
18. Пунцагийн Жасрай 1992.07.20-1996.07.19
19. Мэндсайханы Энхсайхан 1996.07.20-1998.04.22
20. Цахиагийн Элбэгдорж (ойрат из кости захчин) 1998.04.22-1998.07.24
21. Жанлавын Наранцацралт 1998.12.09-1999.07.15
22. Ринчиннямын Амаржаргал (ойрат из кости торгут) 1999.07.15-2000.07.02
23. Намбарын Энхбаяр 2000.07.02-2004.09
24. Цахиагийн Элбэгдорж (ойрат из кости захчин) 2004.09-до сех пор

Часть вторая. Династии имеющие монгольское происхождение

1. Хуннские династии
А. в Китае

1.а Южнохуннская Хань династия в Китае
потомки Маодунь шаньюя
1. Лю Юань, великий шаньюй и император 304-310
2. Лю Хо, великий шаньюй и император 310
3. Лю Цун, великий шаньюй и император 310-318
4. Лю Цань, великий шаньюй и император 318

1.б Южнохуннская Чжао династия в Китае
1. Лю Яо, великий шаньюй и император 318-328

1.в Южнохуннская династия северный Лян в Китае
1. Цзюйцзюй Мэнсунь шаньюй 397-433
2. Цзюйцзюй Муцзянь шаньюй 433-439

1.г Южнохуннская династия Ся в Китае
1. Хэлянь Бобо шаньюй 407-425
2. Хэлянь Чан шаньюй 425-428
3. Хэлянь Дин шаньюй 428-431

1.д Южнохуннское княжество племени Цзюйцзюй в Турфане
1. Цзюйцзюй Ухой шаньюй 442-444
2. Цзюйцзюй Аньчжоу шаньюй 444-460

вождь повстанцев последний хунн при династии Тан
1. Ань Лу Шань 755-757

1.е Последние хунны шато, позднее Онгуты. Династия поздний Тан в Китае
1. Ли Цун Сюй, император “Чжуаньцзун” 923-926
2. Ли Сы Юан, император “Минцзун” 926-933
3. Ли Пусану, император “Миньди” 933-934

1.ё Династия Поздняя Цзинь хунно-шатосцев
1. Ши Цзинь Тан 936-942
2. Ши Чжун Гуй 942-947

1.ж Династия Поздняя Хань хунно-шатосцев
1. Лю Чжи Юань 947-948
2. Лю Чэнь Ю 948-951

1.з Династия Северная Хань хунно-шатосцев
1. Лю Мин 951-954
2. Лю Чэнь Цюн 954-968
3. Лю Ци Энь 968
4. Лю Ци Юань 968-979
Б. в Европе

1. Хунны в Европе
1. Баламбер 376-400
2. Улдин 400-409
3. Ругила 410-434
4. Октар 410-436
5. Буда 434-445
6. Аттила (нем. Эцэл, монг. Ижил) 434-453
7. Эллак 453-454
8. Эрнак 454-468
9. Денгизих (монг. Тэнгис можно и Чингис) 468-469
2. Хунсский царь германских племен и впоследствии захвативший западную Рим.
1. Одоакр 476-493
В. в Средней Азии
1. Эфталиты или белые хунны
1. Эфтал 430-?
2. Тороман 490-515
3. Михиракул 515-540

2. Сяньбийские династии

2.а Государство Муюнов в северном Китае
1. Муюн Мохоба 235-?
2. Муюн Шегуй шаньюй 281-283
3. Муюн Шань шаньюй 283-285
4. Муюн Хой Жологуй шаньюй 285-333
5. Муюн Хуан шаньюй 333-337

2.б Династия Янь муюнов в Северном Китае
1. Муюн Хуан шаньюй и император 337-348
2. Муюн Цзюнь шаньюй и император 348-360
3. Муюн Вэй шаньюй и император 360-370

2.в Династия Поздняя Янь муюнов в северном Китае
1. Муюн Чуй шаньюй и император 384-396
2. Муюн Бао шаньюй и император 396-398
3. Муюн Шэн шаньюй и император 398-401
4. Муюн Си шаньюй и император 401-407
5. Муюн Юнь шаньюй и император 407-409

2.г Династия Южная Янь муюнов в северном Китае
1. Муюн Дэ 398-405
2. Муюн Чао 405-410

2.д Династия Западная Янь муюнов в северном Китае
1. Муюн Чун 385
2. Дуань Сюй 385
3. Муюн И 385
4. Муюн Яо 385
5. Муюн Чжун 385
6. Муюн Юн 386-394

2.е Сяньбийское государство Западная Цинь в Китае
1. Цифу Гожэнь 385-388
2. Цифу Ганьгуй 388-412
3. Цифу Чжипань 412-428
4. Цифу Мумо 428-431

2.ё Сяньбийское государство Южный Лян в Китае
1. Туфа Угу 397-399
2. Туфа Лилугу 399-402
3. Туфа Нутань 402-414

2.ж Сяньбийское государство Дай племени табгачей в северном Китае
1. Ливэй 263-277
2. Ито ?-304
3. Илу шаньюй 304-315
4. Юйлюй шаньюй 315-321
5. Хэну 321-325
6. Гэна 325-329
7. Ихуай 329-334
8. Гэна 334-337
9. Ихуай 337
10. Шиицзянь 338-376

2.ж Сяньбийское государство Вэй табгачей в северном Китае
1. Тоба Гуй (Шиигуй) 386-409
2. Тоба Сы 409-423
3. Тоба Дао 423-452
4. Тоба Сюнь 452-465
5. Тоба Хун I 465-471
6. Тоба Хун II 471-499
7. Тоба Ко 499-515
8. Тоба Сю 515-528
9. Тоба Цзы Ю 528-529
10. Тоба Хао 529
11. Тоба Цзы Ю 529-530
12. Тоба Хуа 530-531
13. Тоба Гун 531-532
14. Тоба Лан 531-532
15. Тоба Сю 532-534

2.з Табгачское государство Восточный Вэй в северном Китае
1. Тоба Шань Цзянь 534-550

2.к Табгачское государство Западный Вэй в северном Китае
1. Тоба Бао Цзюэ 534-551
2. Тоба Цин 551-554
3. Тоба Го 554-557

2.л Сяньбийское государство Северный Чжоу племени Юйвэнь в северном Китае
1. Юй Чжюй, Толони 557
2. Юйвэнь Юй, Дунванду 557-560
3. Юйвэнь Юнь, Милоту 560-578
4. Юйвэнь Юн, Чэньбо 578-579
5. Юйвэнь Янь, Шань 579-581

2.м Сяньбийское государство Тогон в Кукуноре
1. Тогон “Чу кэхань” (монг. Зув) хаган 285-318
2. Туянь 318-330
3. Еянь 330-352
4. Суйси 352-376
5. Шилянь 376-390
6. Шипи 390-401
7. Дахай “Ухэти” (монг. Огэдэй) хаган 401-408
8. Шулогань “Моуиинь кэхань” хаган 408-417
9. Ачай 417-429
10. Мугуй 429-436
11. Мулиянь 436-452
12. Шиинь 452-481
13. Дуихоу “Сюлюдай” 481
14. Фуляньчоу 481-539
15. Хэлочжэнь (монг. Харачар) “Куалюй кэхань” 540-591
16. Фофу 591-597
17. Фуюнь 597-639
18. Шунь “Цзюэхулуйгань кэхань” 639-641
19. Нохэбо-Мага Тогон “Удиебалэдоу кэхань” 641-663

3. Аварский каганат (к сожалению не располагаю материалами про аваров потомков жужаней)
4. Киданьские династии

4.а Государство Кара-Киданей династия Западный Ляо в восточном Туркестане
1. Елюй Даши гурхан 1125-1143
2. Табуян хатун 1143-1150
3. Елюй Гуру Илия гурхан 1150-1163
4. Елюй Пусуган принцесса 1163-1167
5. Елюй Джурка гурхан 1167-1212
6. Хучлэг (найман) 1212-1218

4.б Династия хара-киданьских Кутлуг ханов в области Керман Персии
1. Борак хаджиб кутлуг хан 1222-1235
2. Рукн-ад-дин Хаджат аль Хакк 1235-1252
3. Кутб-ад-дин Мухамед 1252-1257
4. Кутлуг хатун 1257-1282
5. Жалал-ад-дин Суюргатмыш 1282-1293
6. Савфет-ад-дин падишах хатун 1293-1294
7. Жалал-ад-дин Мухамед шах 1294-1301
8. Кутбаддин Шах Джахан 1301-1303

5. Монгольские династии

1. Потомки Джочи
5.а Золотая Орда на Руси и в Средней Азии
Борджигины потомки Джочи
1. Джочи хан 1223-1227
2. Бату “Сайн” хан 1227-1255
3. Сартаг хан 1255-1256
4. Улагчи хан 1256
5. Бэрх хан 1256-1266
6. Мункэтэмур хан 1266-1282
7. Тудамункэ хан 1282-1287
8. Тулабуга хан 1287-1291
9. Тогтуга хан 1291-1312
10. Узбек хан 1312-1342
11. Тинибек хан 1342
12. Жанибек хан 1342-1357
13. Бердибек хан 1357-1360
14. Кули хан 1361
15. Хидырь хан 1361-1362
16. Тэмур ходжа хан 1362
17. Орд шейх хан 1362
18. Муруд хан 1362
19. Келдибек хан 1362-1363
20. Муруд ходжа хан 1363-1364
21. Болод ходжа хан 1362-1364
22. Кутлуг ходжа хан 1362-1364
23. Азиз хан 1364
24. Жанибек хан 1364
25. Абдаллах хан 1364-1370
26. Хасан хан 1366
27. Мухамед Булаг хан 1370-1371
28. Тулунбек хан 1370-1371
29. Хажичеркес хан 1371
30. Айбек хан 1372
31. Ильбан хан 1373-1374
32. Али ходжа хан 1373-1374
33. Кари хан 1374-1375
34. Арабшах хан 1373-1378
35. Хаанбек хан 1375-1378
36. Орос хан 1375-1378
37. Мамай хан (темник не чингисид) 1378-1382
38. Тохтамыш хан 1382-1395
39. Бекбулат (монг. Бэхболд) хан 1395
40. Хайриджак (монг. Хайрцаг) хан 1396
41. Тэмурхутуг хан 1396-1399
42. Шадибек хан 1400-1408
43. Болд султан хан 1408-1410
44. Тэмур хан 1410-1412
45. Керимберди хан 1412-1414
46. Эдигэй эмир 1399-1412
47. Кебек хан 1414-1416
48. Чекры оглан хан 1414-1416
49. Иерем ферден хан 1416
50. Жаббар берди хан 1416-1419
51. Дервиш хан 1417-1419
52. Хажирберди хан 1414-1421
53. Улугберди хан 1421
54. Давлетберди хан 1421-1427
55. Борак хан 1423-1428
56. Улуг Мухамед хан 1420-1424,1428-1430
57. Кичик Мухамед хан 1430
58. Саид Ахмад хан 1430-1465
59. Ахмад хан 1465-1480
60. Саид Ахмад хан 1480-?
61. Муртеза хан ?-?
62. Шейх Ахмад хан ?-1502

5.б Белая Орда
Борджигины потомки Джочи
1. Орда эзэн 1227-1251
2. Хун хуран хан 1251-1280
3. Кончи хан 1280-1301
4. Баян хан 1301-1309
5. Сошибуга хан 1309-1315
6. Ильбасан хан 1315-1320
7. Мубарек ходжа хан 1320-1344
8. Чимтай хан 1344-1361
9. Орос хан 1361-1378
10. Тогта хан 1378
11. Тэмурмэлиг хан 1378
12. Тохтамыш хан 1378-1395
13. Хажирберди хан 1414-1421
14. Махмуд ходжа хан 1421-1428
15. Абульхаир хан 1428-1468
16. Шах Хайдар хан 1468
17. Мухамед Шейбани хан 1468-1510

5.в Крымское ханство
Борджигины потомки Джочи
1. Хажи Гирей 1440-1466
2. Нур Давлет 1466-1469
3. Менгли Гирей I 1469-1474
4. Нур Давлет 1474-1477
5. Жанибек Гирей I 1477-1478
6. Менгли Гирей I 1478-1515
7. Мухамед Гирей I 1515-1523
8. Гази Гирей I 1523-1523
9. Сеадет Гирей I 1523-1532
10. Ислам Гирей I 1532-1532
11. Сахиб Гирей I 1532-1551
12. Давлет Гирей I 1551-1557
13. Мухамед Гирей II 1577-1584
14. Ислам Гирей II 1584-1588
15. Гази Гирей II 1588-1594
16. Фатх Гирей I 1594
17. Гази Гирей II 1594-1608
18. Селамет Гирей I 1608-1610
19. Жанибек Гирей II 1610-1622
20. Мухамед Гирей III 1622-1627
21. Жанибек Гирей II 1627-1635
22. Инает Гирей 1635-1638
23. Бахадур Гирей 1638-1642
24. Мухамед Гирей IV 1642-1644
25. Ислам Гирей III 1644-1654
26. Мухамед Гирей IV 1654-1665
27. Адил Гирей 1665-1670
28. Селим Гирей I 1670-1677
29. Мурад Гирей 1677-1683
30. Хаджи Гирей II 1683-1684
31. Селим Гирей I 1684-1691
32. Сеадет Гирей II 1691-1691
33. Сафа Гирей 1691-1692
34. Селим Гирей I 1692-1698
35. Давлет Гирей II 1698-1702
36. Селим Гирей I 1702-1704
37. Гази Гирей III 1704-1707
38. Каплан Гирей I 1707
39. Давлет Гирей II 1707-1713
40. Каплан Гирей I 1713-1716
41. Кара Давлет 1716-1717
42. Сеадет Гирей III 1717-1724
43. Менгли Гирей II 1724-1730
44. Каплан Гирей I 1730-1736
45. Фатх Гирей II 1736-1737
46. Менгли Гирей II 1737-1739
47. Селамет Гирей II 1739-1743
48. Селим Гирей II 1743-1748
49. Арслан Гирей 1748-1756
50. Халим Гирей 1756-1758
51. Крым Гирей 1758-1764
52. Селим Гирей III 1764-1767
53. Арслан Гирей 1767
54. Максуд Гирей II 1767-1768
55. Крым Гирей II 1768-1769
56. Давлет Гирей III 1769-1770
57. Каплан Гирей II 1770
58. Селим Гирей III 1770-1771
59. Максуд Гирей II 1771-1772
60. Сахиб Гирей II 1772-1775
61. Давлет Гирей III 1775-1777
62. Шаин Гирей 1777-1783

5.г Болгарское царство в Европе
1. Чака хан (сын полководца Ногая) 1300

5.д Казахское ханство в средней Азии
Потомки Джочи Борджигины
1. Жанибек хан 1460-1480
2. Бурунтаг хан 1480-1511
3. Касим хан
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger ICQ Number
songool
соохор адуу


Зарегистрирован: May 21, 2004
Сообщения: 2359
Откуда: Ургэн Сухын хойноос бэшэ Хабтагай Туулын хаяанаас
СообщениеДобавлено: 20.10.04, 01:31 +0000     Ответить с цитатой

35. Саид Мухамед Рахим хан 1865-1873

5.к Кокандское ханство в средней Азии
Потомки Тимура из рода Барлас
1. Шахрух бек хан 1709-1721
2. Абд-ар-рахим хан 1721-1734
3. Абд-ал-карим хан 1734-1750
4. Абд-ар-рахман хан 1750-1751
5. Эрдени бек хан 1751-1770
6. Нарбута бек хан 1770-1798
7. Алим хан 1798-1810
8. Омар хан 1810-1822
9. Мухамед Али хан 1822-1842
10. Шир Али хан 1842-1845
11. Мурад хан 1845
12. Худояр хан 1845-1858
13. Малля хан 1858-1862
14. Шах Мурад хан 1862
15. Худояр хан 1862-1863
16. Саид Султан хан 1863-1866
17. Худояр хан 1866-1875
18. Наср-ад-дин хан 1875-1876

5.л Сибирское ханство
Потомки кераитского Он хана
1. Тайбуга хан
2. Ходжа хан
3. Мар хан
4. Мухамед хан
5. Ангиш хан
6. Кучум хан (потомок Джочи чингисид) 1555-1598

5.м Астраханьское ханство
Потомки Орда-Эзэна старшего сына Джочи, Борджигины
1. Махмуд хан
2. Касим хан

5.н Касимское или Городецкое ханство
Потомки Джочи правили в городе Городец почти 200 лет. К сожалению не имею данные.

5.о Московская Русь
Иван Грозный уступил свой престол одному татарском царевичу по имени Симеон из рода Джочи. А так официально есть две великих царей из татар. Потомки мурзы Чёт, который при Иван Калите поступил в русское подданство.
1. Борис Федорович Годунов-Сабуров, великий царь 1598-1605
2. Федор II Борисович Годунов 1605
(На днях слышал интересную вещь. Якобы Михаил Романов был чингисидом а точнее чагатаид. Известно что предок Романова был неким Иваном Кобыла который поступил в службу при Иване Калите. Так один исследователь бурят говорит мне что это некий султан Кабыл или Кабул шах потомок Чагатая. Подтверждения его, родословная чагатаидов, которые приводятся во многочисленных персидских и арабских источниках, и цитата из Алтан Тобчи “Потомки Чагатая стали русскими белыми ханами” и портрет этого Михаила Романова скуластый, с узкими глазами и еще с бурятской шапкой. Потом еще его казаки избрали царем. И потом уже при его сыне частично уничтожены родословные и потом при Петре первого. Это я просто передал что он сказал. Не могу подтвердить но в то же время на мой взгляд очень интересная тема. Кто нить знает что нить по этому поводу?)

5. п Чагатайское государство в средней Азии
потомки Чагатая, второго сына Чингисхана, Борджигины
1. Чагатай хан 1227-1242
2. Хара Хулэгу хан 1242-1247
3. Есу мункэ хан 1247-1251
4. Хара Хулэгу хан 1251
5. Эргенэ хатун 1251-1261
6. Алгу хан 1231-1266
7. Мубарак шах хан 1266
8. Борак хан 1266-1271
9. Нэгубэй хан 1271-1272
10. Туга тэмур хан 1272-1282
11. Дува хан 1282-1306
12. Кунчик хан 1306-1308
13. Талику хан 1308-1309
14. Кебек хан 1309-1318
15. Эсэнбуха хан 1318-1326
16. Кебек хан 1326
17. Илжигидэй хан 1326
18. Дува тэмур хан 1326-1334
19. Дармашири хан 1334
20. Бузун хан 1330-1334
21. Синжар хан 1330-1334
22. Женкши хан 1334-1335
23. Есунтэмур хан 1335-1338
24. Али хан потомок Огэдэя 1338-1342
25. Мухамед хан 1342-1343
26. Казан хан 1343-1346
27. Даншименд хан потомок Огэдэя 1346-1348
28. Буянкули хан 1348-1358
29. Туглук тэмур хан 1360-1368
30. Иляс Ходжа хан 1368-1370

5.р Государство Тимуридов
Ханы из рода Барлас потомки хургэна эмира Тимура, сына Тарагай бека
1. Суюргатмыш хан потомок Огэдэя 1370-1386
2. Махмуд султан потомок Огэдэя 1388-1402
1. Тимур гургэн (монг. хургэн) эмир 1370-1405
2. Халил хан 1405-1419
3. Шахрух султан 1405-1447
4. Улугбек хан (великий ученый, астроном) 1447-1449
5. Абд-ал-латиф хан 1449-1450
6. Абдаллах хан 1450-1452
7. Абусаид хан 1452-1469
8. Ахмед хан 1469-1494
9. Махмуд хан 1494-1501

5.с Моголистан
Потомки Чагатая, Борджигины
1. Туглук тэмур хан 1348-1368
2. Иляс ходжа хан 1368-1389
3. Хазир Ходжа хан 1389-1399
4. Шам-а-джахан хан 1399-1408
5. Мухамед хан 1408-1416
6. Накш джахан хан 1416-1418
7. Увейс хан 1418-1421
8. Шир Мухамед хан 1421-1425
9. Увейс хан 1425-1428
10. Юнус хан 1428-1434
11. Эсэнбуха хан 1434-1462
12. Дост Мухамед хан 1462-1468
13. Кебек султан 1468-1472
14. Юнус хан 1468-1487
15. Ахмед хан 1487-1503
16. Мансур хан 1504-1544
17. Шах хан 1544-1570
16. Саид хан 1514-1533
17. Абд-ар-рашид хан 1533-1570
18. Мухамед хан 1570-1610
19. Муджа-ад-дин Ахмед хан 1610-1638
20. Абдаллах хан 1638-1668
21. Иолбарс хан 1668-1670
22. Исмаил хан 1670-1681
23. Аппах хан

5.т Государство великих моголов в Индии
Потомки Тимура из рода Барлас
1. Бабур хан 1492-1530
2. Хумаюн хан 1530-1540,1555-1556
3. Акбар хан 1556-1605
4. Джахангир хан 1605-1627
5. Давер багши хан 1627-1628
6. Шах Джахан хан 1627-1658
7. Мурад багши хан 1658
8. Шуджа хан 1658-1660
9. Аурангзеб Алемгир хан 1659-1707
10. Азамшах хан 1707-1708
11. Кам багши хан 1708
12. Шах Алем Бахадур хан 1707-1712
13. Джахандар хан 1712-1713
14. Фаррух Сыяр хан 1713-1719
15. Рафи-ад-дережат хан 1719
16. Шах Джахан II хан 1719
17. Нику Сыяр хан 1719
18. Ибрагим хан 1719-1720
19. Мухамед хан 1719-1748
20. Ахмед хан 1748-1754
21. Алемгир хан 1754-1759
22. Шах Джахан III хан 1759-1760
23. Шах Алем хан 1759-1788
24. Бидар Бахт шах 1788-1806
25. Мухамед Акбар II хан 1806-1837
26. Бахадур шах II хан (после подавлении восстании сипаи был предательски убит англичанами) 1837-1857

5.у Государство Хулагуидов в Иране
Потомки Хулэгу, сына Толуя, младшего сына Чингисхана
1. Хулэгу ильхан 1256-1265
2. Абага ильхан 1265-1282
3. Тэгудэр Ахмед султан 1282-1284
4. Аргун ильхан 1284-1291
5. Гайхату Ринчиндоржи хан 1291-1294
6. Байду ильхан 1294-1295
7. Газан ильхан 1295-1304
8. Ульзэйту (Николай) ильхан 1304-1316
9. Абусаид бахадур ильхан 1316-1335
10. Арпа хан (потомок Аригбуги) 1335-1336
11. Муса хан 1336
12. Мухамед хан 1336-1338
13. Чагантэмур хан 1338-1340
14. Сатибеги хатун падишах (дочь Ульзэйту) 1338-1339
15. Сулейман хан 1339-1344
16. Нуширван хан 1344-1354
17. Туга тэмур хан (потомок Отчигина) 1335-1353

5.ф Государство Чобанидов в Азербайджане
Потомки полководца эмира Чобана, потомка Сорхан шара из рода Сулдусун
1. Хасан кучуг эмир 1335-1344
2. Мелик Ашреф эмир 1344-1356

5.х Государство Жалайридов в Иране, Ираке
Потомки Жочи Дармалы табунщика Чингисхана, из рода Жалайр
1. Хасан падишах ильхан 1340-1356
2. Шейх Увейс падишах ильхан 1356-1374
3. Хусейн падишах ильхан 1374-1382
4. Ахмед падишах ильхан 1382-1410
5. Баязид падишах ильхан 1410-1411
6. Шах Велед падишах ильхан 1411-1415
7. Танду хатун 1415-1418
8. Махмуд падишах ильхан 1418-1425
9. Хусейн падишах ильхан 1425-1432

5.ц Улус Тугатимура в области Гурган, Иране.
Потомки Тэмугэ Отчигин нойона, младшего брата Чингисхана
1. Туга тэмур падишах (предательски убит сербедарами) 1335-1353
2. Локман падишах 1353-1384
3. Вали эмир, монгольский нойон 1360-1384
4. Пирек падишах 1384-1405
5. Али султан 1405-1408

5.ч Улус Огэдэя
потомки Огэдэя, Борджигины
1. Хайду хан 1268-1305
2. Чабар хан 1305-1308

5.ш Дорбэн Ойраты
потомки Дува сохора, из рода Цорос
1. Мункэтэмур полководец 1370-1401
2. Махмуд тайши 1401-1417
3. Тогоон тайши 1418-1438
4. Эсэн тайши хан 1438-1455
5. Уситэмур тайши хан 1455-1469
6. Архан чинсан 1469-1487
7. Ушитэмур хамуг тайши 1487-1502
С этого года потомки Хасара, Борджигины стали править союзом ойратов.
1. Гууши чинсан
2. Буувэй мирза ойрад хан
3. Ханай хонгор ?-1585
4. Байбагас хан
5. Очирт цэцэн хан

5.щ Джунгарское ханство
потомки Дува сохора, из рода Цорос
1. Хархул 1604-1634
2. Хотхучин эрдэни баатар хунтайж 1634-1663
3. Ончон хан 1663
4. Сэнгэ хан 1663-1671
5. Галдан бошокту хан 1671-1697
6. Цэвээнравдан хан 1697-1727
7. Галданцэрин хан 1727-1745
8. Цэвээндоржнамжил хан 1745-1749
9. Ламдаржаа хан 1749-1752
10. Даваач хан 1752-1755
11. Амарсанаа хан (потомок Хасара) 1756-1758

5.ь Кукунорское ханство в Тибете и Кукуноре
Потомки Хасара, младшего брата Чингисхана, борджигины
1. Холочи хан (потомок Арсболода сына Батмунх даян хана) 1578-1634
2. Цокур Цокту (хан потомок Гэрсэндзэ мл.сына Даян хана) 1634-1637
3. Турубайху Гуши хан (предводитель хошутов потомок Хасара) 1637-1654
4. Очир даян хан 1654-1668
5. Далай Дашбаатар хунтайж 1668-1700
6. Ванчигванжил хан 1700-1703
7. Лхавсан хан 1703-1717

5.ъ Калмыцкое ханство в России
Потомки кераитского Он хана
1. Хоо орлюк тайш 1630-1644
2. Шухэр Дайчин хан 1644-1661
3. Пунцаг хан 1661-1669
4. Аюуки хан 1669-1724
5. Цэрэндондог хан 1724-1735
6. Дондог-Омбо хан 1736-1741
7. Дондогдаш хан 1741-1760
8. Уваш хан 1760-1771
9. Чугей Тундутов князь наместник калмыцкого ханства 1800-1803

5.ы Тумэтское княжество
потомки Даян хана, Борджигины
1. Амда Алтан хан 1548-1582
2. Сэнгэ дуурэн хан 1582-1586
3. Чуругэ сэцэн хан 1586-1606
4. Бошокту сэцэн хан 1606-1628

5.э Жарудское княжество
Потомки Даян хана, Борджигины
1. Баяндар илдэн хан
2. Жунт илдэн хан
3. Найчи хан

5.ю Княжество Мууминган
Потомки Хасара, Борджигины
1. Шар тушету хан
2. Дорж буянту хан
3. Норбочэгэн очирту ханПредлагаемый список далеко не полный. Поэтому прошу всех дополнить своими данными и поправить если тут неточности. Я вот думаю было бы хорошо если тут кто нить повесил список бурятских тайшей.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger ICQ Number
songool
соохор адуу


Зарегистрирован: May 21, 2004
Сообщения: 2359
Откуда: Ургэн Сухын хойноос бэшэ Хабтагай Туулын хаяанаас
СообщениеДобавлено: 24.10.04, 11:12 +0000     Ответить с цитатой

nu hot' otvetil by :cry:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger ICQ Number
WarriorSpirit
эрдэмтэн


Зарегистрирован: Jul 15, 2003
Сообщения: 1945
Откуда: Монголия. Улаанбаатар
СообщениеДобавлено: 24.10.04, 14:44 +0000     Ответить с цитатой

Очень полный список, и вероятно многие его дополнят
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AltaiHangai1
ахамад


Зарегистрирован: Jul 28, 2003
Сообщения: 714
СообщениеДобавлено: 24.10.04, 15:53 +0000     Ответить с цитатой

Okazyvaetsa Jambyn Batmunkh byl bayd-om iz Uvs. A N.Enhkbayr na samom dele yavlyaetsa synom odnogo buryata iz Khentii. Vot takoe dopolnenie :D
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanj
мүнхэ


Зарегистрирован: Jul 17, 2003
Сообщения: 2264
СообщениеДобавлено: 25.10.04, 07:37 +0000     Ответить с цитатой

про наших - все кто написаны были торгуты кости керяд
тундутов кажется был дёрвюд кости цорос
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sanj
мүнхэ


Зарегистрирован: Jul 17, 2003
Сообщения: 2264
СообщениеДобавлено: 25.10.04, 07:42 +0000     Ответить с цитатой

Авляев Г.О., Санчиров В.П. К вопросу о происхождении торгоутов и хошоутов в этническом составе средневековых ойратов Джунгарии (к проблеме этногенеза калмыков) // Проблемы этногенеза калмыков. Калмыцкий научно-исследовательский институт истории, филологии и экономики при Совете Министров Калмыцкой АССР. Элиста, 1984.ПУБАЕВ Р.Е. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ТОРГУТСКОГО КНЯЗЯ ХОЙ-УРЛУГА В СОЧИНЕНИИ СУМБА-ХАМБО "ПАГСАМ - ЧЖОНСАН" // Калмыцкий научно-исследовательский институт истории, филологии и экономики при Совете министров Калмыцкой АССР. Проблемы этногенеза калмыков - сб., Элиста, Республиканская типография Государственного комитета Калмыцкой АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 1984.

http://www.hamagmongol.narod.ru/library/pubaev_1984_r.htm

в этих двух статьях, особенно во второй есть инфа о ханах. можно дополнить оттуда.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tenzor
бузарсараа муухай


Зарегистрирован: Aug 26, 2004
Сообщения: 321
СообщениеДобавлено: 26.10.04, 05:28 +0000     Ответить с цитатой

Колоссальный труд, завидую сколько времени потратил, по этой работе можно действительно судить что правили полвселенной. так держать
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
songool
соохор адуу


Зарегистрирован: May 21, 2004
Сообщения: 2359
Откуда: Ургэн Сухын хойноос бэшэ Хабтагай Туулын хаяанаас
СообщениеДобавлено: 26.10.04, 06:27 +0000     Ответить с цитатой

spasibo
a u menya rodoslovnaya dohodit k nachalu 16 veka.
altaihangai utochnite pojaluista shto za buryatskie korni u enhbayara?
_________________
миний блогто айлчалаарай!!!
http://songolia.blogspot.com
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger ICQ Number
alpin
тэнгэри


Зарегистрирован: Jul 22, 2003
Сообщения: 8546
Откуда: Улан-Удэ
СообщениеДобавлено: 26.10.04, 07:03 +0000     Ответить с цитатой

круто! :shock:
силен. а есть какой-то труд/монография, где бы все это систематизировалось?
а-то ведь отсюда можно на полвселенную выйти. и там скорее всего полмира найдут свои корни. :wink:
_________________
идеи становятся материальными, когда они овладевают сознанием масс
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
Туяна
эрдэмтэн


Зарегистрирован: Apr 12, 2004
Сообщения: 1629
СообщениеДобавлено: 26.10.04, 07:23 +0000     Ответить с цитатой

Я, конечно, не историк. Но можно ли хуннских шаньюев называть монголськими ханами? На них как на предков могут ведь и тюркские народы ссылаться.

И потом, я читала, что Иван Грозный сам был по матери, Елене Глинской - чингисид. Этим объяснялись его жесткие выходки.
_________________
Мнение не бывает истинным, или ложным, а лишь полезным или бесполезным ( Шри Ауробиндо)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AltaiHangai1
ахамад


Зарегистрирован: Jul 28, 2003
Сообщения: 714
СообщениеДобавлено: 26.10.04, 09:33 +0000     Ответить с цитатой

Hehe, Enhbayr kak izvestno ne yavlyaetsa synom Nambar-a. Lyudi tam kopali otkuda on vylupilsa i vyshli na odnogo Khenteiskogo buryata :lol:

Shanyu-ev konechno mojno schitat' mongolskimi. Po moemu togda esche ne bylo chetkogo deleniya na tyurok i mongol, po krainei mere nirunskii rod Khiyad Borjigin éto prodoljenie xiongnu-skogo roda Huyan.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
songool
соохор адуу


Зарегистрирован: May 21, 2004
Сообщения: 2359
Откуда: Ургэн Сухын хойноос бэшэ Хабтагай Туулын хаяанаас
СообщениеДобавлено: 28.10.04, 07:30 +0000     Ответить с цитатой

da tyurki i tut svoih predkov vspomnili :lol:
ya prosto serdtsem otnoshus' k hunnam kak svoih predkov. sam mnogo kopalsa shtob dokazat' etim tyurkam shto eto my potomki hunnov. i mogu svoyu pravotu vsem dokazat'
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger ICQ Number
азиат
ходо байгша


Зарегистрирован: Aug 7, 2003
Сообщения: 375
Откуда: Гавриково
СообщениеДобавлено: 28.10.04, 13:47 +0000     Ответить с цитатой

songool писал(а):
da tyurki i tut svoih predkov vspomnili :lol:
ya prosto serdtsem otnoshus' k hunnam kak svoih predkov. sam mnogo kopalsa shtob dokazat' etim tyurkam shto eto my potomki hunnov. i mogu svoyu pravotu vsem dokazat'

Вопрос дилетанта. Как же мы можем быть потомками хунну, если они ушли на запад и растворились среди покоренных народов? Логично предположить, что в том числе их потомками являются современные немцы, итальянцы, французы и т.д.?
_________________
Ниитака ноборе!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AltaiHangai1
ахамад


Зарегистрирован: Jul 28, 2003
Сообщения: 714
СообщениеДобавлено: 28.10.04, 14:04 +0000     Ответить с цитатой

Net. Xiongnu delilis na 4 chasti posle ihnego razgroma Xianbei-yami. Yujnye Xiongnu rastvorilis sredi kitaitsev. Severnye posle nekotorogo vremeni nazvalis Xianbei i voshli v sostav uje dokazanno mongolo-yazychnyh narodov, odna chast' poshla na Evropu, na chto u nih ushlo let 300-400, drugaya chast' poshla v Afghanistan da tam i ostalis.

Tyurko-yazychnost Xiongnu obosnovyvaut na slovah i imenah evropeiskih gunnov, a oni vobsche to imeli vesma posredstvennoe otnoshenie s Xiongnu. Nu kak mongoly i tatary. Tatary cherez 300-400 let toje uje tyurkovali.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Сайт бурятского народа -> Соёл түүхын шуулган Часовой пояс: GMT - 3
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Страница 1 из 5

Поставить закладку
Версия для печати (вся тема целиком, трафик!)

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
buryad.fm - бурятское интернет-радио
Рейтинг@Mail.ru