BURYATIA.ORG    САЙТ БУРЯТСКОГО НАРОДА  Закрыть
Логотип buryatia.org
Обратная связь    Правила сайта    Размещение рекламы


Журнал пользователя
Все журналы | Создать аккаунт
Зарегистрированные пользователи автоматически могут создать свой собственный журнал и опубликовать в них комментарии.

Рынок
от: MOBU
Последнее обновление: 08.06.2009 06:22

Саhата vндэр уулануудаар хvрээлvvлhэн Непал гvрэнэй Катманду хэмээхэ ниислэл хотын уйтан гудамжада 3 хара буряадууд хабарай нэгэ hэрюухэн vдэр  уулзаа юм ха. Нэгэниинь Энэтхэгтэ Бурхан Багшын Ном шудалжа байhан Гэсэл Дамдяа, дэлдэгэр галзууд угай хэбэд номхон Хэжэнгын Хvхэ Добын тэбхэр Зорьгоодойн дунда хvбvvн, нvг88дэнь Непал, Энэтхэг, Хятадhаа элдэб эд таваар Москва ниислэл руу з88жэ бага-сага бизнес хэдэг Эрдэни,  хурсахан хутгатай харгана угай  арюун тунгалаг нуурта Яруунын Маарагта нютагай халзан Баярконой отхон хvбvvн, гурбадахи хатууевниинь Бурхан Багшын нангин газарта мvргэх88 олон зонтой ерэhэн аад тэдээнэрhээ таhараад нvхэр Эрдэнидээ Катманду ерээд миинлэ тэнэжэ ябаhан хухархай шэхэтэй 87 кг. барилдадаг МС Батуухай (томуудаа бэетэй, нэгэ жаа маяашаг хvлтэй, орой хvзvv гэдэг юумэн vгы, утуудаа гарнуудтай, муухай хvндэ нюдэтэй), хvхэ шоно галзууд угай баhал Маарагта нютагай тракториистэ дохолон Дондогой ганса хvбvvн.

Иимэ гурбан уулзаад, нилээн баярлаа юм аабдаа. Дамдяа Непал руу Джарун Хашор субаргада мvргэхэм гэжэ ерээд, мvрг88д, hанаагаа амараад гэшхэлжэ ябатараа, харан гэhээн hургуулидаа сугтаа барилдадаг тарган Батуухай налайжа ябана ха юм. Дамдяа жаадаа амаргvй hайн барилдадаг hэн, харин hургуулияа дvvргэжэ байтарань “грыжа” гэдэг муухай юумэн гараад зобоожо хаяа… тиихэдэнь Дамдяа барилдахаа болёо hэн. Зай, Дамдяамнай Батуухайе таняад, саанаhаан hэмээхэндаа дvтэл88д, хоолойгоо хашажа байгаад(тулхубаагvй): “h88й! Ши эндэ юу хэжэ байнабши?” - гэжэрхихэдэнь Батуухай залд гээд абаа. )))

Нэгэ кафе ороод гоёхоноор эдеэлжэ байжа х88рэлдэнэдаа гурбуулаа. Эгээл дуугардагынь Эрдэни, гарнуудаа hандайнгаа нюрган дээгvvрнь хаянхай, нэгэ хvл88 нvг88 хvл дээрээ шэдэнхэй: “Бизнес хэжэ байхааралдаа. Нэгэ иишэ-тиишээ ябаад ерэхэдээ Москвада нэгэ hара юушье хэнгvй байхаар мvнгэ олодогби… харин нэгэ жаа “надоел” болоо энэ Непал, Энэтхэгvvд. Битнай ерэхэ намар Япоон руу ябаад туршахамдаа. Хараашалаад. Нэгэ “ТЕМА” бии юм” - гээд, муухай мэхэтэй нюдэ хээд энеэбхилнэ. “Эрдняа! Ши Япон руу ошоходоо намайгаа дахуулыштаа? Зай?” - Батуухай, духаа уршылганхай юумэ, vзэлэй “серьёзно” нюур хэнхэй юумэ. Эрдэни тамхяа гаргаад, хармаан соогуураа зажигаалхаа бэдэржэ байжа: “Теэд шимнай юу хэжэ шадаха юмши?” - олоод, нэгэ нюд88 аняад, тамхяа аhаагаад баюулба. Тиихэдэнь Батуухай: “Теэд ши намай рынок руунь асаржа ерээд хаяжархёорой! Саашаа бишни 88р88!” - гэжэрхибэ.

Гурбуулаа энеэлдэнэ… ))))Комментарии

Комментарий к: Bayarmaa
(Разместил 02.10.2009 06:41)

уншахада хундэ, алдуунуудшье олон. Буряад хэлэеэ хугжоое гээд hухирэлдоод, харин ооhэдоо иимэ алдуутайгаар бэшэхэдээ яана гээшэбибди? Энэтнай хэлэеэ мэдэхэ хунэй уншахаар бэшэ, харин мохооржо, "уйлсын" дарлалтада орожо ябаhан хундэ hонирхохоор лэ юумэн хаш даа. Иимээр буряад арадаа харуулхада аягуй бэшэ юм гу? Намсарайн Хуса буряад ламанараа иитэршье баhаагуй!


Комментарий к: MOBU
(Разместил 06.06.2010 17:57)

Баярмаа шимнай уншажа байhан зvйлэй удха гэдэгынь обёоржо абадаггvй юм гvvш? Хаана эндэ ламанары муушалhан vгэ байнаба? Хаана эндэ муушаал байнаба? Хэниишье муушалhан нэгэш vгэ vгылэ... хайшаа юм Баярмаа? )))) Гайханаагvvб...


Авторизация
Зарегистрировано:
Всего: 19934

Сейчас на сайте:
01: ivan24

День в истории
В этот день было:


Календарь
Событий нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Опции

ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
Сегодня
В этом месяце
За год

Счетчики

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования