BURYATIA.ORG    САЙТ БУРЯТСКОГО НАРОДА  Закрыть
Логотип buryatia.org
Обратная связь    Правила сайта    Размещение рекламы


Журнал пользователя
Все журналы | Создать аккаунт
Зарегистрированные пользователи автоматически могут создать свой собственный журнал и опубликовать в них комментарии.

hаналнууд
от: Bayarmaa
Последнее обновление: 19.08.2010 10:50

1. Үнэн сэхэеэ хэлээ hааш, гэдэргээ эрьехэгүйб.

Үгын худал соо төөриhэн инаг дуран

Намдашье, шамдашье жаргал асархагүй,

Наранай элшэнүүдтэ шатаад хооhорхо.

 

****

 

2. Хэлэнгүй, наhанайнгаа нюуса үгэнгүй,

Зүрхыем тамалаад, худалаар дурлаад ябааш.

Холо ошохогүйш минии тамаhаа, хаанашье

Зүүдэндэш эрьен, зүрхыеш тамалхаб дураар.

 

***

 

3. Энэ hайхан дуран миин лэ hайханаар hанагдаа,

Эрдэни мэтэ сэнтэй аад, сэнгынь хооhон болошоо.

Ондоо ханитай ниилээд, холые зорин ябааш,

Одоо бэшэ бусахагүйш, hөөргөө эрьен ерэхэгүйш…

Манай дуран шатаад дүүрээ гэжэ дэмы бү hана,

Манан мэтээр нэгэтэ наhандаш заатагүй тунахаб.

 

***

 

Ябааш… холо ошохо гүш?

Урбааш… дуран дууhаа гү?

Яахаб? Харюу шамда үгы.

Уныш урдам үбдэглэн!

Хүлисэхэгүйб!

 

22.03.10

 продолжение этих мыслей

***

Нэгэтэ бодолдоо оруулаарай hэшхэлээ.
Юун гэхэ ааб шинии асуудалда?
Юртэмсын тооhондо тэрэш даруулшанхай - 
Нэгэл асуудалдаш харюусаха гээшэ гү?
Али шамдаал адли болоод зангаараа
Аляа хүүхэдтээ гүйшэхэ гү?

***

Мүнөө болоходо хэмши минии наhанда?
Манан соо төөриhэн минии дуран.
Харин үнгэржэ ошоhоор үнинэй аад,
Хүтэлөөд зүрхым юундэл бусанаш?

07.06.2010

***

Ондоо бэшэ хэлэхэ юумэн үлөөгүй,
Нулимса унагаан гансаараа гуниглахаяа,
Нойтон бороогой хүйтэндэ сохюулхаяа
Одоошье айхагүйб эндэ шамгүйгөөр.

Залирhан найдалhаа бэшэ юумэн үгы,
Зүүнэй hалхинуудта гэнтэ дайруулхаяа,
Хүйтэн орондоо шамай хүлеэн даарахаяа
Халташье үшөө сэдьхэлни hананагүй.

25.06.2010это вымысел.

хочу услышать ваше мнение.Комментарии

Комментарий к: MOBU
(Разместил 23.03.2010 15:43)

Ябаа hаа эрьенгvй алхаарай
Яахаа зvvдэндэнь эрьехэ юм?
Тамахаа юуккээ оролдоо юм?
Тунахаа юундэ hанашоо юм?

Ябаа hаа эрьенгvй ябаарай!Комментарий к: Bayarmaa
(Разместил 23.03.2010 16:51)

эмэгтэй ба эрэ хунэй бодолнууд хадаа, хайшаншье гээд хара, заатал hаа ондоонууд)))))


электронный учебник бурятского языка
Авторизация
Зарегистрировано:
Всего: 19966

Сейчас на сайте:

День в истории
В этот день было:


Календарь
Событий нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Опции

ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
Сегодня
В этом месяце
За год

Счетчики

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования