BURYATIA.ORG    САЙТ БУРЯТСКОГО НАРОДА  Закрыть
Логотип buryatia.org
Обратная связь    Правила сайта    Размещение рекламы


Журнал пользователя
Все журналы | Создать аккаунт
Зарегистрированные пользователи автоматически могут создать свой собственный журнал и опубликовать в них комментарии.

Элдэб янзын бодолнууд
от: Bayarmaa
Последнее обновление: 18.05.2010 18:33

***
Гэдэргээ эрьехэдэш –
hэб гэхэ hүүдэргүй,
Гэшхээд ошоходош
hаатуулха мүргүй,
Зула дайраад үзэ –
Заахашье hүлэмхилхэгүй,
Уhа оймоод турша –
Урдаха хүдэлхэгүйл.
Дэлхэйдэ мүнхэрхэшни,
Дүүрээл шинии саг.
Дэлхэйдээ бусахашни
Үшөө харюугүй бодол.
14.04.10


Комментарии

Комментарий к: BayarGunzenbalay
(Разместил 20.05.2010 15:58)

hуга намшаг?


Комментарий к: byir
(Разместил 21.05.2010 00:29)

Урагшаа харахадаш Умбаха уhан олдохол даа. Найгуулха гэхэдэш Нарhа модон олдохол даа. Хагдарха гэбэл Халуун наран олдохол даа. Халиха гэбэл Хуурсагшье олдохол даа.


Комментарий к: Bayarmaa
(Разместил 21.05.2010 09:04)

Комментарий к: BayarGunzenbalay - Тон зуб. похоже на стих Ц-Д. Дондоковой?


Комментарий к: BayarGunzenbalay
(Разместил 23.05.2010 14:45)

хари..)) Пушкиншье туруушээр дууряадаг байгаа гэлсэгшэ


Комментарий к: Bayarmaa
(Разместил 23.05.2010 17:50)

энээн тухайда ондоо угэнууд олдохогуй шэнги, байхал заяатай ёhо жамые ондоо угэнуудээр зураглаха аргашьегуй, болохошьегуй.


Комментарий к: Xoriburyad
(Разместил 21.03.2013 20:27)

Яг hога намши! Хуряанхайл гээшэ гу...


Книга Зүрхэ сэдьхэлэй оëорhоо. Гармаева С. Д.
Авторизация
Зарегистрировано:
Всего: 19966

Сейчас на сайте:

День в истории
В этот день было:


Календарь
Событий нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Опции

ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
Сегодня
В этом месяце
За год

Счетчики

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования